"آکادمی کراس"

یکی از مهم ترین مواردی که در موفقیت در کنکور تجربی به آن توجه نمی شود، بحث هدف و “چرایی” درس خواندن است.
اغلب داوطلبان کنکور تجربی بدون این که بدانند چرا، می گویند فقط پزشکی را می خواهند!!
عده ی قابل توجهی هم حتی این هدف کلی را نیز ندارند و فقط در حال یک تلاش نصفه نیمه و بی هدف در سال کنکورشان هستند.
اولین ویژگی کسانی که به پزشکی و رتبه های برتر میرسند این است که می دانند برای چه هدفی و چرا در حال تلاش هستند.
آن ها دقیقا می دانندکه هدف مورد نظرشان را چرا میخواهند.
به طور مثال دقیقا می دانند پزشکی هدفشان است چون که کمک به دیگران و فضای پر هیجان بیمارستان را دوست دارند.
پس اول از همه به دنبال مشخص کردن چرایی و هدف خود باشید.
قبولی رشته های برتر تنها با قوی بودن در یک یا دو درس اختصاصی ممکن نیست.
شاید در سال های گذشته ممکن بود که با درصد های بالا در دو سه درس مهم به پزشکی رسید.
اما در سال های اخیر به ویژه از کنکور 99به بعد دیگر تنها راه رسیدن به پزشکی قوی بودن متعادل در همه دروس و حتی عمومی هاست.
برای این کار نمی توان تک به تک به سراغ درس ها رفت و با روش های متفاوت و بدون یکپارچگی در آن هابه تسلط رسید.
باید یک روش جامع جامع و اثبات شده ی یادگیری را در همه ی دروس به بهترین شکل پیاده سازی کرد تا بتوان از همه ی آن ها نتیجه لازم
برای قبولی پزشکی را کسب کرد.

این پکیج‌ها برای همه نیست!!!

همانگونه که گفتیم، این پکیج برای کسانی است که هدفشان فقط و فقط قبولی پزشکی و رشته های تاپ است
و صد البته از ویژگی های لازم برای رسیدن به این اهداف هم برخوردار باشند. جلوتر خواهیم دید که چگونه
متوجه شوید که شما دارای این ویژگی ها هستید یا خیر.

آیا شما ضمانت هم دارید؟

بله!

ما معتقدیم که با پکیج های آنلاین و لوح فشرده ما زیر نظر مشاورین تک رقمی ما اگه تلاشتونو بکنید امکان
نداره به نتیجه نرسید، پس قبولیتونو تضمین کتبی می کنیم .

 

یبیییییییی