لوح های فشرده

پایه دهم :

درحال برگزاری

می 5, 2021

admin

0 (0)

1 دانشجو

فیلم های آموزشی فیزیک کنکور به روش کاملا مفهومی بررسی و تحلیل تست های کنکور و آزمون های آزمایشی 10 سال اخیر . جامع ترین بانک تست فیزیک کنکور همراه با شبیه سازی مفموهمی بررسی خط به خط کتاب درسی و نکات آموزشی و تمرین های آخر فصل. مدرس : مهندس محمد پور رضا فوق […]

100,000 تومان 80,000 تومان ثبت نامثبت نام
درحال برگزاری

می 5, 2021

admin

0 (0)

1 دانشجو

فیلم های آموزشی فیزیک کنکور به روش کاملا مفهومی بررسی و تحلیل تست های کنکور و آزمون های آزمایشی 10 سال اخیر . جامع ترین بانک تست فیزیک کنکور همراه با شبیه سازی مفموهمی بررسی خط به خط کتاب درسی و نکات آموزشی و تمرین های آخر فصل. مدرس : مهندس محمد پور رضا فوق […]

100,000 تومان 80,000 تومان ثبت نامثبت نام
درحال برگزاری

می 5, 2021

mahdi

0 (0)

0 دانشجو

200,000 تومان 110,000 تومان ثبت نامثبت نام
درحال برگزاری

می 5, 2021

mahdi

0 (0)

1 دانشجو

فیلم های آموزشی فیزیک کنکور به روش کاملا مفهومی بررسی و تحلیل تست های کنکور و آزمون های آزمایشی 10 سال اخیر . جامع ترین بانک تست فیزیک کنکور همراه با شبیه سازی مفموهمی بررسی خط به خط کتاب درسی و نکات آموزشی و تمرین های آخر فصل. مدرس : مهندس محمد پور رضا فوق […]

180,000 تومان 120,000 تومان ثبت نامثبت نام
درحال برگزاری

می 5, 2021

mahdi

0 (0)

0 دانشجو

فیلم های آموزشی فیزیک کنکور به روش کاملا مفهومی بررسی و تحلیل تست های کنکور و آزمون های آزمایشی 10 سال اخیر . جامع ترین بانک تست فیزیک کنکور همراه با شبیه سازی مفموهمی بررسی خط به خط کتاب درسی و نکات آموزشی و تمرین های آخر فصل. مدرس : مهندس محمد پور رضا فوق […]

130,000 تومان 90,000 تومان ثبت نامثبت نام
پیش ثبت نام

اکتبر 28, 2020

mahdi

0 (0)

0 دانشجو

نمونه تدریس اساتید

پایه یازدهم :

درحال برگزاری

می 5, 2021

دبیر

0 (0)

0 دانشجو

250,000 تومان 140,000 تومان ثبت نامثبت نام
درحال برگزاری

نوامبر 18, 2020

mahdi

0 (0)

0 دانشجو

250,000 تومان 200,000 تومان ثبت نامثبت نام
درحال برگزاری

می 5, 2021

دبیر

0 (0)

0 دانشجو

200,000 تومان 110,000 تومان ثبت نامثبت نام

پایه دوازدهم

درحال برگزاری

می 5, 2021

دبیر

0 (0)

0 دانشجو

350,000 تومان 200,000 تومان ثبت نامثبت نام
درحال برگزاری

می 5, 2021

دبیر

0 (0)

0 دانشجو

210,000 تومان 130,000 تومان ثبت نامثبت نام
درحال برگزاری

می 5, 2021

دبیر

0 (0)

0 دانشجو

200,000 تومان 120,000 تومان ثبت نامثبت نام