کلاس های آنلاین

درحال برگزاری

ژانویه 16, 2021

admin

0 (0)

5 دانشجو

استاد محمد علی سعیدا

ظرفیت ثبت نام محدود می باشد

1,200,000 تومان 1,000,000 تومان ثبت نامثبت نام
درحال برگزاری

فوریه 7, 2021

admin

5.0 (1)

3 دانشجو

استاد سیاوش بلغاک

ظرفیت کلاس ها محدود می باشد

1,200,000 تومان 1,000,000 تومان ثبت نامثبت نام
درحال برگزاری

فوریه 25, 2021

admin

5.0 (5)

12 دانشجو

استاد حسین زاده

ظرفیت ثبت نام محدود می باشد

1,200,000 تومان 1,000,000 تومان ثبت نامثبت نام
درحال برگزاری

دسامبر 26, 2020

admin

0 (0)

6 دانشجو

استاد شهاب صابری

ظرفیت ثبت نام محدود می باشد

1,200,000 تومان 1,000,000 تومان ثبت نامثبت نام
درحال برگزاری

دسامبر 26, 2020

admin

0 (0)

3 دانشجو

استاد میلاد خاکیه

ظرفیت کلاس محدود می باشد

1,200,000 تومان 1,000,000 تومان ثبت نامثبت نام
درحال برگزاری

فوریه 10, 2021

دبیر

0 (0)

2 دانشجو

استاد میلاد خاکیه

ظرفیت کلاس محدود میباشد

400,000 تومان 250,000 تومان ثبت نامثبت نام
درحال برگزاری

ژانویه 20, 2021

admin

0 (0)

6 دانشجو

استاد عرفان اشرفی

ظرفیت ثبت نام محدود می باشد!

400,000 تومان 300,000 تومان