مهندس محمد پور رضا

فیلم های آموزشی فیزیک کنکور به روش کاملا مفهومی بررسی و تحلیل تست های کنکور و آزمون های آزمایشی 10 سال اخیر .

دوره های مهندس محمد پور رضا
هنوز دوره ای منتشر نشده است.
درباره مهندس محمد پور رضا

فیلم های آموزشی فیزیک کنکور به روش کاملا مفهومی بررسی و تحلیل تست های کنکور و آزمون های آزمایشی 10 سال اخیر .
جامع ترین بانک تست فیزیک کنکور همراه با شبیه سازی مفموهمی بررسی خط به خط کتاب درسی و نکات آموزشی و تمرین های آخر فصل.
مدرس : مهندس محمد پور رضا ، فوق لیسانس فیزیک از دانشگاه صنعتی شریف
مولف و ناظر علمی کتب آموزشی ( میکرو طبقه بندی گاج ) ، طراح آزمون های آزمایشی.

یبیییییییی